DANE KONTAKTOWE
 • Bartosz Szczepaniak
 • 52 567 07 47
 • europedirect-bydgoszcz@byd.pl
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek 8:00 - 15:00
 • Wtorek 8:00 - 15:00
 • Środa 8:00 - 15:00
 • Czwartek 8:00 - 15:00
 • Piątek 8:00 - 15:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Bydgoszcz

Nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej

Ochrona w postaci płacy minimalnej istnieje we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest zapewniania bądź za pomocą ustawowych wynagrodzeń minimalnych i układów zbiorowych, bądź wyłącznie za pomocą układów zbiorowych. Zapewnienie pracownikom adekwatnego wynagrodzenia ma zasadnicze znaczenie dla poprawy ich warunków pracy i życia, a także dla budowania sprawiedliwych i odpornych gospodarek i społeczeństw. Niektórzy pracownicy nie mają jednak odpowiednich wynagrodzeń lub też nie są nimi objęci. Nowa dyrektywa ma na celu rozwiązanie tego problemu przez ustanowienie unijnych ram służących zwiększeniu ochrony w postaci adekwatnej płacy minimalnej. Będzie się to odbywać z pełnym poszanowaniem krajowych tradycji i kompetencji, a także autonomii partnerów społecznych. Dyrektywa nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia ustawowych wynagrodzeń minimalnych ani nie określa wspólnego poziomu minimalnego wynagrodzenia w całej UE.