DANE KONTAKTOWE
 • Bartosz Szczepaniak
 • 52 567 07 47
 • europedirect-bydgoszcz@byd.pl
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek 8:00 - 15:00
 • Wtorek 8:00 - 15:00
 • Środa 8:00 - 15:00
 • Czwartek 8:00 - 15:00
 • Piątek 8:00 - 15:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Bydgoszcz

Bezpieczeństwo żywnościowe

Dostępność i przystępność cenowa nawozów w Unii Europejskiej i na świecie jest ważną kwestią dla bezpieczeństwa żywności. W tym celu Komisja Europejska przedstawiła szereg działań i wytycznych, by sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie unijni rolnicy i przemysł, a także kraje rozwijające się. Nawozy pełnią ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Możliwość ich produkcji oraz ceny zależą w dużej mierze od dostępności gazu ziemnego. Światowy kryzys na rynku nawozów i globalny kryzys energetyczny wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę mają obecnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i ceny żywności na świecie. W tym kontekście Komisja Europejska przedstawiła dziś komunikat w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów. Dzisiejszy komunikat zawiera szereg działań i wytycznych na temat tego, jak sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie unijni rolnicy i przemysł, a także kraje rozwijające się. Poruszono w nim również kwestię konieczności wzmocnienia ogólnej odporności i zrównoważonego charakteru naszych systemów żywnościowych w perspektywie średnio- i długoterminowej, zgodnie z przyjętym w marcu 2022 r. komunikatem w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, strategią „Od pola do stołu” oraz planem REPower